Uspostavljen sektorski odbor u oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja

0 Comments

U sklopu projekta „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“  je uspostavljen sektorski odbor u oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja čime se doprinosi efikasnijem koncepta organizovanja sektora drvoprerade, a koji uključuje mrežu partnera i zainteresovanih strana sastavljenu od članova privatnog i javnog sektora. Cilj sektorskog odbora u oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja je da sistemski obezbjedi direktniji pristup donosiocima vlasti i jačanje pregovaračke pozicije, kako bi se ublažile prepreke za inovacije, rast i razvoj. Formiranjem ovakve strukture obezbjedit će se: 

    • uspostavljanje održive mreže partnera za podršku razvoju sektora drvoprerade i proizvodnje namještaja,
    • unapređenje nivoa saradnje između lokalnih poslovnih i neposlovnih subjekata,
    • jačanje kapaciteta lokalne drvoprerade i proizvodnje namještaja.

Na prvom sastanku sektorskog odbora održanom 03.10.2021. u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD je dogovoreno da se u narednom periodu definišu strateški ciljevi i razvije akcioni plan za razvoj drvoprerade i proizvodnje namještaja na području prijedorske regije, koji će poslužiti kao glavni zagovarački dokument prema lokalnim/republičkim vlastima za pružanje podrške razvoju drvoprerade i proizvodnje namještaja, te da nakon završetka projekta REPRO, svoje djelovanje sektorski odbor nastavi kao sektorska grupa Privrednog savjeta Grada Prijedora.

Sektorski odbor u oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja je uspostavljen kroz projekat “REPRO” čiji je cilj jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprjeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Ukupna vrijednost ovog projekta je preko 374.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business projekat u Bosni i Hercegovini osigurala bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 300.000 KM. Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u partnerstvu sa Klasterom „DRVO-PD“ i preduzećem „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.