Uspostavljen sektorski odbor u oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja

0 Comments

U sklopu projekta „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“  je uspostavljen sektorski odbor u oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja čime se doprinosi efikasnijem koncepta organizovanja sektora drvoprerade, a koji uključuje mrežu partnera i zainteresovanih strana sastavljenu od članova privatnog i javnog sektora. Cilj sektorskog […]