Sastanak Upravnog odbora Klastera

Dana 06.02.2024. sa početkom u 14:00 časova održan je sastanak Upravnog odbora Klastera DRVO koji se održao u prostorijama Resurnog centra u poslovnoj zoni Celpak.

Tema sastanka je uključila predstavljanje izvještaja o radu za 2023. , kao i plan rada za 2024. godinu. Tom prilikom predstavljena ja i finansijska analiza poslovnih subjekata koji posluju u okviru Klastera DRVO za period od 2020.-2022. godine.

Članovima Upravnog odbora i vlasnicima preduzeća koja posluju u oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja, predstavljeni su aktuelni projekti koji imaju za cilj poboljšanje uslova poslovanja i jačanje konkurentnosti, a koje implementiraju Agencija PREDA i Klaster DRVO kroz regionalne i prekogranične programe podrške.