REPRO DI Prva tematska radionica "Digitalna transformacija nije bauk"

0 Comments

Prva tematska radionica pod nazivom “Digitalna transformacija nije bauk”Prva tematska radionica pod nazivom “Digitalna transformacija nije bauk”, održana u okviru projekta “REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade (REPRO DI)” u Agenciji PREDA, okupila je preko 30 predstavnika malih i srednjih preduzeća, organizacija za podršku poslovanja, pružalaca usluga u polju digitalne transformacije i ostalih zainteresovanih aktera. Cilj […]

Sastanak Upravnog odbora Klastera

0 Comments

Sastanak Upravnog odbora KlasteraDana 06.02.2024. sa početkom u 14:00 časova održan je sastanak Upravnog odbora Klastera DRVO koji se održao u prostorijama Resurnog centra u poslovnoj zoni Celpak.Tema sastanka je uključila predstavljanje izvještaja o radu za 2023. , kao i plan rada za 2024. godinu. Tom prilikom predstavljena ja i finansijska analiza poslovnih subjekata koji […]

Digitalizacija Preduzeća: Mapa puta prema uspjehu

0 Comments

  Digitalizacija Preduzeća: Mapa puta prema uspjehu U današnjem ubrzanom tehnološkom okruženju, digitalizacija preduzeća postala je ključna strategija za opstanak i rast. Prepoznavanje važnosti digitalne transformacije omogućava preduzećima prilagođavanje poslovanja savremenim zahtjevima, povećanje efikasnosti, smanjenje troškova i stvaranje održive konkurentske prednosti. Digitalizacija preduzeća ne odnosi se samo na implementaciju tehnologije, već na sveobuhvatan pristup transformaciji poslovanja. To […]

REPRO DI Partnerstvo i Podrška

0 Comments

Partnerstvo i Podrška: Održani Prvi Sastanci Projekta REPRO DI  Prve aktivnosti u okviru projekta “REPRO Digitalna Transformacija Sektora Drvoprerade (REPRO DI)” započele su održavanjem tri sastanka. Prvi sastanak održan je 5. 12. 2023. godine u prostorijama Panevropskog Univerziteta APEIRON u Banjaluci. Sastanku su prisustovali članovi projektnih timova svih partnerskih organizacija. Partneri na ovom projektu su […]

RAZVOJNA AGENCIJA PREDA, PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON I KLASTER DRVO-PD POKRENULI PROJEKT DIGITALNE TRANSFORMACIJE SEKTORA DRVOPRERADE U PRIJEDORSKOJ REGIJI

0 Comments

 RAZVOJNA AGENCIJA PREDA, PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON I KLASTER DRVO-PD POKRENULI PROJEKT DIGITALNE TRANSFORMACIJE SEKTORA DRVOPRERADE U PRIJEDORSKOJ REGIJIRazvojna agencija PREDA, u saradnji sa Klasterom DRVO-PD i Panevropskim univerzitetom APEIRON  realizuje projekat “REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade (REPRO DI)” s ciljem ubrzanja digitalne transformacije lokalnih malih i srednjih preduzeća (MSP). Projekt “REPRO DI” je podržan u […]

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA POHAĐANJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU DRVETA

0 Comments

Na osnovu člana 32. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/2021), člana 19. Statuta JU Mašinske škole Prijedor, Rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604-323-1/22 od 20.01.2023. godine JU Mašinska škola Prijedor, u okviru projekta „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ objavljuje:JAVNI POZIV ZA […]

Uskoro obuka za CNC operatera na mašinama za obradu drveta

0 Comments

Obuka za CNC operatera na mašinama za obradu drvetaProgram je namjenjen licima sa:- navršenih 18 godina starosti; – završenom srednjom školom; – opštim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima.Realizacija programa je planirana za period februar – april 2023 godine kroz 57 časova teorijske i 83 časa praktične nastave u saradnji sa Mašinskom školom i Klasterom „Drvo-PD“ Prijedor. […]

Otvoren 1. poziv za inovativne privredne subjekte

0 Comments

OTVOREN 1. POZIV ZA INOVATIVNE PRIVREDNE SUBJEKTEPrivredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda u okviru prvog poziva za prijavu aplikacija koji je otvoren od 12.10.2022. […]

ONLINE EDUKACIJA: „PRIMJENA 4.0 INDUSTRIJSKOG MODELA ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA”

0 Comments

ONLINE EDUKACIJA: „PRIMJENA 4.0 INDUSTRIJSKOG MODELA ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA”https://edukacije.komorars.ba/event/online-edukacija-primjena-4-0-industrijskog-modela-za-unapredenje-poslovanja/Privredna komora Republike Srpske organizuje jednodnevnu online edukaciju na temu “Primjena 4.0 industrijskog modela za unapređenje poslovanja”, koja će se održati u četvrtak, 29.09.2022. godine sa početkom u 12:00 časova, putem elektronske platforme PKRS, E-edukacije (https://edukacije.komorars.ba) Industrija 4.0 podrazumeva potpunu digitalizaciju svih procesa proizvodnje i primenu digitalnih […]

STRUČNA KONFERENCIJA – MAŠINE I POSTROJENJA ZA DRVNU I DRVNOPRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INDUSTRIJU NAMJEŠTAJA

0 Comments

STRUČNA KONFERENCIJA – MAŠINE I POSTROJENJA ZA DRVNU I DRVNOPRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INDUSTRIJU NAMJEŠTAJAPredstavništvo njemačke privrede u BiH (AHK BiH) pod pokroviteljstvom Ministarstva za privredu i zaštitu klime SR Njemačke, organizuju stručnu konferenciju na temu: „Mašine i postrojenja za drvnu i drvnoprerađivačku industriju i industriju namještaja u BiH” koja će se održati u četvrtak 13. […]

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske objavilo Javni poziv za dodjelu podsticaja

0 Comments

MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA REPUBLIKE SRPSKE OBJAVILO JAVNI POZIV ZA DODJELU PODSTICAJA Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Klagenfurtskim Sajmom i Ustanovom WMTA Banja Luka (partner Klagenfurtskog sajma u BiH), je raspisala Javni poziv za sva zainteresovana preduzeća iz drvopreradjivačke industrije (gradnja drvetom, stolarstvo, drveni objekti, EE, biomasa, podovi, stolarija, transport i logistika, primarna prerada) […]

Javni poziv za prijavu polaznika za pohađanje obuke „3D modelovanje (SolidWorks)“

0 Comments

Javni poziv za prijavu polaznika za pohađanje obuke „3D modelovanje (SolidWorks)“Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ (u daljem tekstu: Projekat), organizuje obuku „3D modelovanje (SolidWorks)“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere kreiranje i izvođenje programa obuke i […]

GRAD PRIJEDOR RASPISAO JAVNE POZIVE ZA PODRŠKU PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

0 Comments

GRAD PRIJEDOR RASPISAO JAVNE POZIVE ZA PODRŠKU PRIVREDNIM SUBJEKTIMAGrad Prijedor je objavio Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u 2022. godini, po osnovu kojih je moguće ostvariti podsticaj za: Samozapošljavanje nezaposlenih lica i žensko preduzetništvo Zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova do 30 godina starosti i za zapošljavanje novih radnika Podršku uvođenju standard (sertifikaciju) Jačanje konkurentnosti MSP […]

J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANjE OBUKE „WEB DESIGN”

0 Comments

J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE “WEB DESIGN”Na osnovu člana 25. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 07/22, „Službeni glasnik Grada Prijedora” br. 07/22, v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA” Prijedor, o b j a v lj u j e J A V N I […]

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske objavilo Javni poziv za dodjelu podsticaja

0 Comments

MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA REPUBLIKE SRPSKE OBJAVILO JAVNI POZIV ZA DODJELU PODSTICAJAMinistarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske je dana 10.08.2022. godine objavilo Javni poziv za za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća (MSP).  Predmet Javnog poziva je dodjela podsticaja za MSP za sljedeće namjene: digitalnu transformaciju, tehničke inovacije, očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće […]

Ј А В Н И П О З И В ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОХАЂАЊЕ ПРОГРАМА ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ОПЕРАТЕРА НА CNC МАШИНАМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА И ПРОГРАМА ЗА ОПЕРАТЕРА НА CNC МАШИНАМА ЗА ОБРАДУ ДРВЕТА

0 Comments

 Besplatna edukacija iz oblasti digitalnog marketinga 

0 Comments

 Besplatna edukacija iz oblasti digitalnog marketinga  Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u partnerstvu sa Klasterom „DRVO-PD“ i preduzećem „Gavranović“ d.o.o. Prijedor realizuje projekat „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“ čiji je cilj jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne […]

Seminar/webinar: Bezbjednost i digitalno poslovanje

0 Comments

Seminar/webinar: Bezbjednost i digitalno poslovanje Područna privredna komora Banja Luka u saradnji sa partnerima organizuje seminar/webinar na temu: Bezbjednost i digitalno poslovanje.Seminar/webinar Bezbjednost i digitalno poslovanje održaće se 18.2.2022. u 11 časova u hirbidnom obliku (mogućnost ličnog prisustva i online putem Zoom platform). Tokom seminara/webinara saznaćete:Trenutne opasnosti u privredi u sferi sajber kriminalaTehnološka rješenja zaštitePravne aspekte […]

Poziv za podršku internacionalizaciji poslovanja

0 Comments

Poziv za podršku internacionalizaciji poslovanja Agencija za ekonomski razvoj realizuje projekat „Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća i promociju privrednih potencijala grada Prijedora“ koji finansira Grad Prijedor.Projekat ima za cilj da kroz kreiranje alata za istraživanje tržišta, analizu te stvaranje sadržaja za promociju pomogne malim i srednjim preduzećima na području grada Prijedora da unaprijede svoj […]

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske objavilo pozive za realizaciju programa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju

0 Comments

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske objavilo pozive za realizaciju programa podrške zapošljavanju i  samozapošljavanju Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je objavilo pozive za realizaciju nekoliko programa podrške zapošljavanju i  samozapošljavanju u skladu sa Akcionim planom zapošljavanja za 2022. godinu za realizaciju 6 programa podrđke čija će ukupna vrijednost iznositi 14.140.000 KM za zapošljavanje 3.670 lica […]

Održana obuka i seminar na temu komunikacija, odnosi sa javnosti i marketing

0 Comments

Održana obuka i seminar na temu komunikacija, odnosi sa javnosti i  marketingKao dio aktivnosti projekta „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“ 25. i 26.01.2021. godine je održana obuka iz oblasti odnosa sa javnošću i marketinga za zaposlene Agencije „PREDA-PD“ i Klastera „DRVO-PD“ u […]

Obajvljen novi Pravilnik o obrascima ugovora o radu

0 Comments

Objavljen novi Pravilnik o obrascima ugovora o raduNakon izmjena i dopuna Zakona o radu i seta zakona o porezima i doprinosima, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite je objavilo  novi Pravilnik o obrascima ugovora o radu, i nove obrasce za ugovor o radu na određeno vrijeme, na neodređeno vrijeme i za ugovor o probnom radu, te […]

Usvojene nove izmjene zakona o radu, doprinosima i porezima na dohodak

0 Comments

Usvojene nove izmjene zakona o radu, doprinosima i porezima na dohodakNarodna skupština Republike Srpske je na 26. posebnoj sjednici održanoj 15. decembra 2021. godine usvojila:Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu,Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima iZakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodakOvi zakoni su objavljeni u Službenom glasniku […]

Objavljeni Javni pozivi za iskazivanje interesa za ublažavanje utjecaja krize COVID-19 na MMSP u drvnoj/metalnoj i mašinskoj industriji

0 Comments

Objavljeni Javni pozivi za iskazivanje interesa za ublažavanje utjecaja krize COVID-19 na MMSP u drvnoj/metalnoj i mašinskoj industrijiU okviru projekta EU4Business Recovery objavljeni su Javni pozivi za iskazivanje interesa za ublažavanje utjecaja krize COVID-19 na MMSP u drvnoj/metalnoj I mašinskoj industriji.Rok za prijavu je 31. januar 2022. godine.Pozivi su usmjeren na jačanje kapaciteta izvozno orijentisanih […]

Otvoren Resursni centar za podršku kompanijama u drvoprerađivačkom sektoru

0 Comments

Otvoren Resursni centar za podršku kompanijama u drvoprerađivačkom sektoru Dana 15.12.2021. godine su predstavljeni rezultati projekta projekta „REPRO“, finansiranog od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke. Projekat „REPRO” ima za cilj jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprijeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Ovom prilikom, službeno je otvoren „Centar za […]

Poziv na webinar „EU fondovi za mala i srednja preduzeća (MSP)“

0 Comments

Poziv na webinar „EU fondovi za mala i srednja preduzeća (MSP)Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (V/STK BiH) u partnerstvu sa INTERA Tehnološkim parkom i firmom iNAF doo implementira projekat pod nazivom „EXPO-CERTinno – Podrška bh kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama”.Projekat „EXPO-CERTinno” sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode […]

Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u decembru 2021. godine

0 Comments

Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u decembru 2021. GodineŠesta multilateralna kompenzacija u 2021. godini će biti sprovedena 14.12.2021. godine.Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza.Učesnici koji su se registrovali ne registruju se ponovo, izuzev ako mijenjaju podatke iz prethodnog MLK1 obrasca.Unos obaveza za multilateralnu […]

OBAVJEŠTENJE – Promjenjeni uslovi za ulazak u Švajcarsku

0 Comments

Švajcarska Konfederacija – Nova COVID-19 pravila za ulazak putnikaSpoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je izdala obavještenje za  prevoznike u međunarodnom cestovnom prijevozu putnika da je, prema informaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, u Švicarskoj Konfederaciji dana 04.12.2021. godine na snagu stupio Covid-19 Pravilnik o međunarodnom prijevozu putnika, kojim je, između ostaloga, utvrđena obaveza […]

LISTA GRANIČNIH PRELAZA

0 Comments

LISTA GRANIČNIH PRELAZAEXCEL DOKUMENT PREUZMIPRELAZVRSTAGRADADRESAZEMLJA PUTOVANJA VRIJEMEGradiškaMeđunarodni cestovni promet putnika i roba koje podliježu inspekcijskim pregledima prilikom prevoza preko graniceGRADIŠKADionica puta M-16, Banja Luka – Stara GradiškaHrvatska00-24BijačaMeđunarodni cestovni promet putnika i roba koje podliježu inspekcijskim pregledima prilikom prevoza preko graniceLJUBUŠKIDionica autoceste A1 Zvirovići – Nova SelaHrvatska00-24Neum IMeđunarodni cestovni promet putnika i robaSLIVNODionica magistralnog puta Opuzen – […]

UPUSTVA ZA PUTOVANJA

0 Comments

UPUTSTVA ZA PUTOVANJAPandemija virusa SARS-CoV-2 se širi. U borbi protiv pandemije mnoge zemlje svijeta odlučile su se na drastične mjere u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti, a mjerema su obuhvaćene sve sfere javnog i privatnog života. Pored toga što mnoge države i dalje uvode stroge režime i kriterijume za prelazak državnih granica, takođe […]

Lista finalnih i polufinalnih drvoprerađivača

0 Comments

LISTA FINALNIH I POLUFINALNIH DRVOPRERAĐIVAČA KREIRANA OD STRANE MINISTARSTVA PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA RS Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske je u skladu sa Rješenjem o utvrđivanju uslova i kreiterijuma za razvrstavanje privrednih subjekata iz oblasti drvoprerade prema stepenu prerade, kreiralo listu finalnih i polufinalnih drvoprerađivača.Finalnu listu možete pronaći OVDJE.

POZIV NA ONLINE EDUKACIJU „ZAHTJEVI STANDARDA ISO 14001:2015 I INTERNA PROVJERA“

0 Comments

POZIV NA ONLINE EDUKACIJU „ZAHTJEVI STANDARDA ISO 14001:2015 I INTERNA PROVJERA“ Privredna komora Republike Srpske u okviru Еvropske mreže preduzetništva, organizuje online edukaciju na temu „Zahtevi standarda ISO 14001:2015 i interna provjera, koja će se održati u ponedjeljak, 06.12.2021. godine sa početkom u 10:00 časova putem Zoom linka.ISO 14001:2015 definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahtjeva je […]

Aktivnosti Predstavništva Republike Srpske u Austriji na podršci privredi i izvozu

0 Comments

AKTIVNOSTI PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRPSKE U AUSTRIJI NA PODRŠCI PRIVREDI I IZVOZU Predstavništvo Republike Srpske u Austriji realizuje aktivnosti sa ciljem da se intenzivira saradnja i pruži podrška domaćim izvozno orijentisanim kompanijama pri povezivanju sa ključnim sektorima i kompanijama u Republici Austriji.Radi efikasnije komunikacije sa kompanijama, institucijama i javnosti u Republici Srpskoj, Predstavništvo je definisalo tri […]

Poziv na okrugli sto „Izazovi i perspektive poslovanja“

0 Comments

Poziv na okrugli sto „Izazovi i perspektive poslovanja“Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizuje okrugli sto na temu „Izazovi i perspektive poslovanja“, koji će biti održan u srijedu, 08. decembra 2021. godine, u konferencijskoj sali hotela Prijedor – Srpskih velikana 14, Prijedor, sa početkom u 13 časova.Cilj navedenog događaja je informisanje poslodavaca o realizovanim aktivnostima i […]

Rješenja za trenutne izazove kompanija BH drvne industrije

0 Comments

Kakvo je trenutno stanje, koji su aktuelni trendovi i perspektive, te kako da kompanije drvoprerađivačke industrije dostignu svoj puni potencijal?Ovo su neke od tema o kojima će se govoriti na predstojećem webinaru i online panelu “Rješenja za trenutne izazove kompanija BH drvne industrije – Kako osigurati kontinuitet biznisa u vremenu krize?”Webinar organizira Targer Engineering & […]