U sklopu projekta „REPRO“ održan trodnevni seminar iz oblasti zaštite ličnih podataka

0 Comments

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora, PREDA-PD u sklopu projekta „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“ organizovala je trodnevni seminar „GDPR i Zakon o zaštiti ličnih podataka“ .

Seminar je bio podijeljen u dva tematska dijela:

    • Uvod u zakon o zaštiti ličnih podataka i
    • Obuka za službenika za zaštitu podataka.

Prvi dan seminara je organizovan online putem zoom aplikacije 31.05.2021. godine sa ciljem da se polaznicima/učesnicima bez prethodnog znanja i iskustva u području zaštite ličnih podataka pruže osnove GDPR-a u mjeri koliko je potrebno za shvatanje vlastitih odgovornosti u zaštiti ličnih podataka, u kontekstu redovnih radnih zadataka. Događaj je bio otvoren za sva privredna društva, finansijske institucije, javne ustanove, institucije svih nivoa vlasti i druge subjekte u Bosni i Hercegovini koji su obveznici primjene i kontrolori provođenja odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Preko 30 različitih organizacija i ustanova je prisustovalo događaju, dok je najveće interesovanje i odziv bio među preduzećima iz privatnog sektora.

Drugi dio seminara, dvodnevna obuka za službenika za zaštitu podataka,  održana je 03. i 04.06.2021. godine u prostorijama Agencije “PREDA-PD”, odnosno “Prijedor Circle HUB”-a.  Ovom drugom dijelu seminara prisustovali su radnici Agencije “PREDA-PD”, predstavnici Klastera “DRVO-PD” i Grada Prijedora. Cilj drugog dijela obuke  je jačanje kapaciteta resursnog centra.

Radionica je omogućena kroz projekat “REPRO” čiji je cilj jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprjeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Ukupna vrijednost ovog projekta je preko 374.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business projekat u Bosni i Hercegovini osigurala bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 300.000 KM. Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u partnerstvu sa Klasterom „DRVO-PD“ i preduzećem „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.